Privacyverklaring

Als coach ben ik altijd zuinig op je privacy. Je persoonlijke gegevens en alles wat je aan me vertelt, behandel ik uiterst vertrouwelijk en zorgvuldig. Dat geldt voor je feitelijke gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, mailadres, telefoonnummer, bankgegevens en voor gegevens over je verleden, je karakter en je persoonlijke problemen en kwetsbaarheden. Als het om je eigen gegevens gaat, wil ik daarover op elk moment openheid aan je geven. Je mag altijd inzage vragen in bijvoorbeeld aantekeningen die ik over je maak. Gegevens die ik niet (meer) nodig heb, verwijder ik, zowel digitaal als op papier.

Per 25 mei 2018 start de nieuwe privacywetgeving in Europa officieel. Daarom zet ik in deze privacyverklaring nog eens concreet op een rijtje hoe ik met persoonlijke gegevens omga.

Ben je klant van Inline Coaching?

Dan gebruik ik persoonlijke gegevens van je voor de volgende 3 situaties/partijen:
(….althans, na 25 mei 2018 gebruik ik deze gegevens pas als je hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven!)

1. Voor mezelf in de rol van coach
De gegevens: je naam, adres en woonplaats, je mailadres en telefoonnummer heb ik nodig voor normaal contact en het maken van afspraken met je. Daarnaast maak ik aantekeningen van coachgesprekken.
Die aantekeningen gebruik ik om een goede aanpak en opbouw te kunnen kiezen voor je eigen coachtraject. Ook documenten die je me eventueel overhandigt of toestuurt zal ik met dat doel gebruiken.
[Bewaartermijn: tot maximaal 1 maand na afronding van het coachingtraject.]

2. Voor de intervisiegroep waaraan Inline Coaching deelneemt
De gegevens: Het verloop van het coachtraject of een onderdeel daarvan, zonder persoonlijke gegevens van jouzelf (hooguit in abstracte vorm, zonder naam en zonder andere privé-gegevens).
Deze gegevens zijn nodig voor de ontwikkeling van het vakmanschap van de coach in het algemeen en het verbeteren van de aanpak binnen je eigen coachtraject in het bijzonder.
[Bewaartermijn: geen, er wordt niets bewaard.]

3. Voor de boekhouder die door Inline Coaching wordt ingehuurd
De gegevens: naam, adres, woonplaats, facturen, bankgegevens voor de betaling van facturen en de betalingsgegevens.
Deze gegevens zijn nodig voor het samenstellen van jaarcijfers van Inline Coaching.
[Bewaartermijn: facturen en bankgegevens moeten volgens de wet 7 jaar bewaard worden.]

Ben je verbonden met mij via LinkedIn? 
Dan heeft één van ons het initiatief genomen om de ander te benaderen met een Link-verzoek. We hebben beide ingestemd met het ontstaan van de Link. Ik ben niet zo erg actief met LinkedIn bezig, maar waardeer het om zo, soms op een laag pitje, toch verbonden te zijn. Maar dat hoeft niet eeuwig te duren. Als je wilt ont-Linken, ben je vrij om dit zelf te regelen.